Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Odborný projekt programu technologie potravin

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Vladimír Pour, CSc.
Ing. Lenka Votavová, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je samostatně teoreticky vyřešit projekt na téma z oblasti technologie potravin. Úkolem studentů je téma písemně zpracovat do ucelené formy odborného textu, připravit prezentaci projektu, diskutovat a obhájit výsledky projektu.

Sylabus

1. Úvod, organizační záležitosti, zadání jednotlivých projektů.
2. Seznámení studentů s různými zdrojovými databázemi a dalšími možnostmi získávání dat při vyhledávání podkladů v potravinářských knihovnách.
3.- 9. Řešení projektu, konzultace s vedoucím projektu.
10.- 12. Vypracování zprávy z řešeného projektu.
13. Příprava prezentace projektu.
14. Prezentace a obhájení výsledků projektu.

Literatura

Z: Referátové cizojazyčné časopisy.
Z: Publikace na zadané téma projektu dostupné u vedoucího projektu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi