Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Předdiplomní laboratoř programu technologie potravin

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Vladimír Pour, CSc.

Anotace

Studenti pracují v laboratořích na úlohách, které souvisí se zadáním jejich diplomové práce.

Sylabus

1. - 14. Práce na zadaných úkolech pod dohledem příslušného vedoucího, případně konzultanta diplomové práce.

Literatura

Dle diplomové práce.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi