Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Šárka Horáčková, CSc.
doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
Ing. Eliška Václavíková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Laboratorní práce budou zaměřeny na sledování složení a kontrolu kvality potravinářských surovin a výrobků. V potravinářských materiálech (jako je např. melasa, cukr, cukrovinky, mlýnské výrobky, ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky) budou sledovány obsahy, kvalita a fyzikální vlastnosti složek potravin (vlhkost, škrob, bílkoviny, lipidy, organické kyseliny a další). Budou hodnoceny reologické a texturní vlastnosti potravin a také funkční vlastnosti obalů potravin. U vybraných potravinářských a kosmetických výrobků bude provedeno mikrobiologické hodnocení (základní mikrobiologický rozbor, identifikace neznámé bakterie v potravině, stanovení mikroorganismů startovacích a protektivních kultur, zvl. bakterií mléčného kvašení).

Sylabus

1. Metody kontroly kvality cukru a čokolády (základní rozbory, infračervená spektroskopie).
2. Metody kontroly kvality jedlých mlýnských výrobků (základní mlýnské rozbory, fyzikálně-chemické testy).
3. Metody stanovení kvality a vlastností pšeničných a bramborových škrobů.
4. Metody kontroly kvality výrobků z ovoce a zeleniny (elektroforetické stanovení kationtů a aniontů).
5. Metody kontroly kvality výrobků z vajec, masa a ryb (základní rozbory masa a masných výrobků).
6. Metody kontroly kvality olejů a tuků (analýza triacylglycerolů, stanovení čísla kyselosti).
7. Metody kontroly kvality mléka (analýza bílkovin v mléčných výrobcích).
8. Funkční vlastnosti obalů potravin.
9. Distribuce velikosti částic a koloidní stabilita.
10. Reologické vlastnosti a textura.
11. Mikrobiologický rozbor potravinářského (kosmetického) výrobku.
12. Hodnocení bakteriálních, kvasinkových a plísňových kultur používaných při výrobě potravin.
13. Identifikace neznámé bakterie v potravině.
14. Kvantitativní stanovení bakterií mléčného kvašení v potravinách.

Literatura

Nollet L.M.L. (editor): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker, Inc., 2004, ISBN: 0-8247-5039-X.
Návody, normy, pravidla týkající se stanovení obsahu, kvality a vlastností jednotlivých složek v daných potravinářských materiálech.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi