Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř analytické chemie I

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Magda Vosmanská, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem laboratoří je získání základních návyků potřebných v analytické chemii. Studenti si osvojí pravidla čisté, přesné a správné laboratorní práce. Spektrum metod zahrnuje metody chemické analýzy (1 práce), elektrochemické (3 práce), spektroskopické (2) a separační (1) metody. Na předmět navazuje Laboratoř analytické chemie II.

Sylabus

1. Gravimetrie, chelatometrie
2. Fluoridová iontově selektivní elektroda
3. Potenciometrická titrace
4. Coulometrie
5. Spektrofotometrie
6. Kapalinová chromatografie
7. Infračervená spektrometrie

Literatura

Z: Návody pro LACHI www.vscht.cz/anl/lach1
D: není nutná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi