Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Separační metody

Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
doc. Dr. RNDr. David Sýkora
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednáška slouží k seznámení studentů s důležitými vybranými separačními technikami. Probírány jsou jak historicky starší techniky, např. destilace, extrakce kapalina-kapalina, tak i techniky modernější, např. kapilární elektroforéza a vysokoúčinná chromatografie. Vedle velmi rozšířených technik jsou diskutovány i některé méně běžné metody, které mají značný separační potenciál a jsou perspektivní. V rámci přednášky je největší důraz kladen na techniky elektroforetické a chromatografické v jejich současné moderní podobě. Přednáška je neustále doplňována aktuálními poznatky v oboru.
Přednášky jsou doplněny cvičeními sloužícími pro získání zkušeností s vyhodnocováním naměřených dat.
Přednášky jsou doplněny laboratořemi z kapilární elektroforézy, izotachoforézy, plynové a kapalinové chromatografie.

Sylabus

1. Rozdělení separačních metod, základní pojmy
2. Destilace a rektifikace - teorie, techniky
3. Extrakce - teorie a techniky; extrakce kapalina-kapalina a extrakce na pevnou fázi
4. Další separace založené na fázových rovnováhách
5. Membránová separace
6. Separace v silovém poli
7. Elektroforéza - základní pojmy a principy, techniky
8. Kapilární elektroforéza - teorie, techniky, instrumentace
9. Kapilární elektrochromatografie
9. Základní vztahy v chromatografii, principy
10. Plynová chromatografie - teorie, techniky, instrumentace
11. Kapalinová chromatografie - teorie, techniky, instrumentace
13. Superkritická fluidní chromatografie
14. Hmotnostní spektrometrie - základní pojmy, zdroje, analyzátory, detektory

Literatura

Z: Analytická separace látek - kniha, J. Churáček; SNTL, 1990.
Z: High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.
Z: Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.
Z: Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.
Z: Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.
D: Mass Spectrometry-A Textbook - kniha, J.H. Gross, 2004, Springer, ISBN: 3-540-40739-1.
D: Introduction to Modern Liquid Chromatography - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland and J.W. Dolan, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-16754-0.
D: Gas Chromatography and Mass Spectrometry-A Practical Guide - kniha, O.D. Sparkman, Z.E. Penton, and F.G. Kitson, 2011, Elsevier, ISBN:978-0-12-373628-4.
D: Practical HPLC Method Development - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J.L. Glajch; Wiley, 1997, ISBN:0-471-00703-X.
D: Chromatographic methods - kniha, A. Braithwaite, F.J. Smith; Blackie Academic & Proffessional, 1996, ISBN:0-7514-0158-7.
D: Gas Chromatography - kniha, I.A. Fowlis; ACOL, Wiley, 1995, ISBN:0-471-95467-5.
D: High Performance Liquid Chromatography - kniha, S. Lindsay; ACOL, Wiley, 1992, ISBN:0-471-93180-2.
D: Separace látek - skripta, M. Popl, J. Kubát; SNTL, 1986.
D: Chromatography Today - kniha, C.F. Poole, S.K. Poole; Elsevier, 1991, ISBN:0-444-88492-0.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi