Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Senzory

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům metodický základ pro řešení analytických problémů s pomocí senzorů. Výuka zahrnuje výklad základních principů chemických senzorů, senzorové technologie, možností i omezení senzorů vzhledem k povaze vzorku s návazností na praxi. Hlavní důraz je kladen na nové trendy v senzorové analýze především při použiti senzorů pro diagnostické a terapeutické účely.

Sylabus

1. Úvod do problematiky senzoru: definice, základní pojmy, požadavky
2. Výrobní technologie senzorů: základní aspekty technologických procesů, materiály, struktury
3. Receptory v senzorech: principy, detekční mechanizmy
4. Senzory na bází „molecular imprinted polymers“ (molekulárně tisknutých polymerů)
5. Interakce krve s pevným povrchem a biokompatibilita senzoru
6. Lipidové vrstvy
7. Enzymové senzory
8. Protilátky a imunosensory
9. Detekce genetických onemocnění, nádorová onemocnění, tumorové markery
10. Elektrolyty, distribuce elektrolytů v plazmě, stanovení vybraných iontů, detekce poruchy acidobazické rovnováhy
11. Senzory pro významné neutrální analyty
12. Nanotechnologie: jaké jsou vyhlídky pro senzory
13. Elektrochemicke senzory a možnosti inovací
14. Obhajoba individuálních projektů

Literatura

Z: Turner A. P. F., Karube I., Wilson G. S., Biosensors: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, Oxford, 1987.
Z:. Wolfbeis O.S, Mirsky V.M., Ultrathin Electrochemical chemo and biosensors, Springer Springer series on chemical sensors and biosensors
D: http://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-b-chemical

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi