Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Teoretické základy analytické chemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Tento předmět rozšiřuje teoretické základy využití chemických reakcí k chemické analýze především s ohledem na vznik případných systematických odchylek výsledku analýzy od skutečné hodnoty. Úvodní část přednášek je věnována seznámení s postupem správného vyjadřování analytického výsledku. V následující části se posluchači seznámí s aspekty rovnovážných dějů (protolytických, srážecích, komplexotvorných a redoxních), které ovlivňují chování analytu především ve vodném prostředí, s důrazem na grafické modelování rovnovážných stavů. Závěrečná část přednášek je věnována problematice nelineární regrese a různým nástrojům zpracování experimentálních dat s cílem výpočtu termodynamických konstant ve vodných roztocích. V rámci cvičení jsou studenti vedeni k samostatnému řešení praktických problémů využitím jednoduchých algoritmů pro iterační výpočty.

Sylabus

1. Terminologie analytické chemie a měření
2. Termodynamika protolytických rovnováh, výpočty pH
3. Titrační křivky, odhad titrační chyby acidobazických titrací
4. Výpočetní nástroje pro řešení problémů v analytické chemii - příklady řešení pomocí prg. EXCEL a MAPLE
5. Termodynamika srážecích rovnováh
6. Srážecí rovnováhy, vliv přítomnosti vlastních iontů, DOPE
7. Termodynamika komplexotvorných rovnováh
8. Algoritmus COGS
9. Vliv tvorby komplexů na srážecí rovnováhy (DOPE)
10. Termodynamika redoxních rovnováh
11. Rovnováhy v binárních systémech, kinetické metody analýzy
12. Nelineární regrese
13. Metody výpočtu termodynamických konstant (vodné roztoky)
14. Zkouškový test

Literatura

D: Šůcha,L.-Kotrlý,S.: Teoretické základy analytické chemie, SNTL/ALFA, Praha 1971, 329 s.
D: Ionic Equilibrium: Solubility and pH Calculations James N. Butler, Wiley, 1998, ISBN 0-471-58526-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi