Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter

Kredity 2
Rozsah 1 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Vadym Prokopec, Ph.D.

Anotace

Předmět seznamuje s principy, technikami měření a interpretací dat ve vibrační spektroskopii. Důraz je kladen na prakticky užívané, moderní metody měření a interpretace spekter včetně řady praktických ukázek.

Sylabus

1. Principy infračervené spektroskopie, instrumentace
2. Klasické měřicí techniky infračervených spekter
3. Kvantitativní analýza
4. Povrchová analýza a mikroanalýza
5. Instrumentace pro reflexní techniky a infračervená mikroskopie
6. Chemometrická analýza spekter
7. Principy Ramanovy spektroskopie
8. Ramanova spektroskopie a mikroskopie v blízké infračervené oblasti
9. Ramanova spektroskopie a mikroskopie ve viditelné spektrální oblasti
10. Optimalizace experimentálních podmínek v Ramanově spektroskopii
11. Kvantitativní analýza v Ramanově spektroskopii
12. Interpretace infračervených spekter
13. Interpretace Ramanových spekter
14. Korelace infračervených a Ramanových spekter

Literatura

Z:George Socrates: Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts, 3rd Edition, Wiley 2004, ISBN: 978-0-470-09307-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi