Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Tereza Uhlíková, Ph.D.
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1. Mikro a makrosvět / klasická a kvantová mechanika. Problémy vědy a objevy na přelomu19. a 20. století
2. Planck, Ritz, Einstein, Bohr, deBroglie,Heisenberg, Schrodinger : principy a postuláty kvantové mechaniky,
3. Volná částice a částice v potenciální jámě, kvantování. Více rozměrná jáma a prostorová degenerace.
4. Tunelový jev, harmonický oscilátor, diatomická molekula a Morseho oscilátor, disociační konstanty molekul.
5. Molekulová symetrie, bodové grupy, reprezentace grup, permutačně inverzní grupy.
6. Irreducibilní a reducibilní reprezentace, direktní součet a součin reprezentací.
7. Praktické výpočty. Aplikace symetrie.
8. Symetrie a Pauliho princip. Jemné a hyperjemné interakce. Spinové statistické váhy.
9. Boltzmanova statistika, kvantové statistiky.
10. Moment hybnosti v kvantové mechanice a spin, rotace molekul , elektron na orbitě, atom vodíku.
11. Víceelektronové atomy, periodický systém , Elektronová konfigurace, Hundovy pravidla. Od kvantové mechaniky k chemii, Bornovo a Oppenheimerovo a další zjednodušení.
12. Kvantová chemie, základy chemické vazby, vazebné a antivazebné orbitaly.
13. Pevnost vazby v molekule, mezi-molekulové síly. Magnetické a elektrické vlastnosti molekul.
14. Kvantové statistiky, molekulová partiční funkce,termodynamika a molekulární kvantová mechanika. Rovnovážné konstanty.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi