Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Analytická chemometrika

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Patrik Kania, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních statistických metod a jejich používání v analytické chemii a klinické biochemii.

Sylabus

1. Náhodný výběr a jeho charakteristika
2. Testování hypotéz
3. Testování hypotéz
4. Neparametrické charakteristiky
5. Neparametrické charakteristiky
6. Kontingenční tabulky
7. Optimalizační metody
8. Analýza rozptylu
9. Analýza rozptylu
10. Faktoriální pokusy
11. Simplexová metoda
12. Metoda největšího spádu
13. Kalibrace analytické metody
14. Nejistoty měření

Literatura

Z: Miloslav Suchánek:KVALIMETRIE 16 Statistické metody v metrologii a analytické chemii, EURACHEM-ČR 2009, ISBN 80-86322-04-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi