Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Semestrální práce oboru analytická chemie I

Kredity 4
Rozsah 0 / 4 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Vadym Prokopec, Ph.D.

Anotace

Semestrální práce oboru analytická chemie I je zaměřena na pochopení a interpretaci kombinace hmotnostních, vibračních a 1D i 2D NMR-spekter. Studenti mají zjistit strukturu několika látek na základě spektrálních dat. Součástí projektu je jeho písemná prezentace a ústní obhajoba na společném semináři všech zúčastněných studentů.

Sylabus

V první fázi předmětu jsou studenti seznámeni se softwarovými nástroji a literaturou pro interpretaci spekter. Dále jsou jim individuálně zadány kombinace vibračních, hmotnostních a 1D i 2D NMR spekter pro vybrané látky. Interpretaci spekter průběžně konzultují s vyučujícím. Výsledky zpracují ve formě zprávy a presentace, kterou představují spolužákům a vyučujícím při společném semináři. Při semináři jsou podrobně diskutována jednotlivá spektra a studenti jsou upozorňováni na souvislosti mezi různými metodami i mezi podobnými typy vzorků.

Literatura

Z:Structure Determination of Organic Compounds - Tables of Spectral Data (3rd Edition), By: Pretsch, E., Bühlmann, P., Affolter, C.; 2000 Springer - Verlag, ISBN: 978-3-540-67815-1, Electronic ISBN: 978-1-60119-351-3
D:George Socrates: Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts, 3rd Edition, Wiley 2004, ISBN: 978-0-470-09307-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi