Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální práce oboru analytická chemie II

Kredity 7
Rozsah 0 / 7 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

Anotace

V rámci tohoto předmětu vypracují studenti v písemné formě pod vedením určeného školitele rešerši na zadané téma. To je obvykle voleno podle budoucího zadání diplomové práce. Studenti se proto s předstihem seznámí s vědeckými výsledky, které budou výchozím bodem jejich řešení diplomové práce. Vypracovaná rešerše bude použita jako součást teoretické části diplomové práce.

Sylabus

Téma rešerše je vypisováno v 1. měsící semestru, strukturovaný text je nutno odevzdat v termínu určeném vedoucím ústavu, zpravidla do 30.6.

Literatura

studenti literaturu sami vyhledávají

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi