Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie I

Kredity 7
Rozsah 0 / 7 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace

V rámci tohoto předmětu vypracují studenti v písemné formě pod vedením určeného školitele rešerši na zadané téma. To je obvykle voleno podle budoucího zadání diplomové práce. Studenti se proto s předstihem seznámí s vědeckými výsledky, které budou výchozím bodem jejich řešení diplomové práce. Vypracovaná rešerše bude použita jako součást teoretické části diplomové práce.

Sylabus

1) Vypracování rešerše

Literatura

Studenti si literaturu vyhledávají samostatně.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi