Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Analytická chemie A

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět poskytuje první část základního přehledu analytické chemie pro studijní program CHEMIE. Posluchači se seznámí s principy analytických metod, které jsou využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum metod zahrnuje jak metody klasické analýzy, tak i metody instrumentální, z nichž se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), s metodami separačními (plynová a kapalinová chromatografie) i s metodami spektroskopickými. Předmět je vyučován pouze s návazným předmětem Analytická chemie B.

Sylabus

1. Základní pojmy v analytické chemii
2. Rovnováhy ve vodných roztocích - acidobazické, komplexotvorné
3. Rovnováhy ve vodných roztocích - srážecí, redoxní
4. Chemická kvalitativní analýza
5. Vážková analýza, odměrná analýza - obecné principy
6. Odměrná analýza - acidobazické a komplexometrické titrace
7. Odměrná analýza - srážecí a redoxní titrace
8. Úvod do elektrochemických metod - základní pojmy
9. Potenciometrie, voltametrie
10. Úvod do separačních metod
11. Plynová a kapalinová chromatografie
12. Elektromigrační metody
13. Úvod do spektrochemických metod
14. Aplikace Lambertova-Beerova zákona

Literatura

Z:Volka a kol. Analytická chemie I, VŠCHT Praha, Praha 1995 (dotisk 1997)
Z:Volka a kol. Analytická chemie II, VŠCHT Praha, Praha 1997
Z:D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002
D:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York 2005 ISBN: 0-8247-5359-3
D:Francis Rouessac, Annick Rouessa: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, Wiley, Chichester 2007 ISBN: 978-0-470-85903-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi