Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Analytická chemie B

Kredity 5
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět navazuje na předmět Analytická chemie A a pokračuje ve výkladu a výpočtech věnovaných základním instrumentálním analytickým metodám se zaměřením na spektrometrické metody, spřažené techniky, chemické senzory a biosenzory. Nedílnou součástí předmětu jsou kapitoly věnované zpracování a vyhodnocování analytických dat, interpretaci vibračních, hmotnostních a NMR spekter.

Sylabus

1. Zpracování a vyhodnocování analytických dat
2-4. Molekulová spektrální analýza (UV-VIS, IČ, Raman, NMR, MS)
5-6. Spřažené techniky
7-8. Povrchová analýza
9. Analýza chirálních látek
10. Kinetické metody analýzy
11. Radioanalytické metody
12. Biochemické metody
13. Chemické senzory a biosenzory

Literatura

Z:Volka a kol. Analytická chemie I, VŠCHT Praha, Praha 1995 (dotisk 1997)
Z:Volka a kol. Analytická chemie II, VŠCHT Praha, Praha 1997
Z:D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002 ISBN 1-85996-189-4
D:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York 2005 ISBN: 0-8247-5359-3
D:Francis Rouessac, Annick Rouessa: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, Wiley, Chichester 2007 ISBN: 978-0-470-85903-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi