Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Metody analýzy léčiv

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. RNDr. David Sýkora

Anotace

V rámci předmětu jsou popsány metody analýzy léčiv, a to především aplikace separačních metod. Pozornost je ale věnována i dalším technikám jako rentgenostrukturní analýze, infračervené spektroskopii, Ramanově spektroskopii, NMR apod..

Sylabus

1. Úvod do separačních metod.
2. Kapilární elektroforéza a elektrochromatografie.
3. Plynová chromatografie (GC). Principy, techniky nástřiku, kolony, detektory.
4. Kapalinová chromatografie(LC). Principy, separační mody, instrumentace, sorbenty a kolony, detektory.
5. Superkritická fluidní chromatografie.
6. "Simulated Moving Bed" technika.
7. Extrakce na pevnou fázi (SPE).
8. Hmotnostní spektrometrie (MS). Techniky ionizace, analyzátory, detektory, GC-MS a LC-MS.
9. Metody analýzy léčiv v pevné fázi.
10. Polymorfie API a analytické metody k detekci.
11. Disoluce a adsorpce léčiv.
12. Spektroskopické techniky analýzy léčiv - 1.
13. Spektroskopické techniky analýzy léčiv - 2.
14. Registrace nových léčiv.

Literatura

Z: High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.
Z: Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.
Z: Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.
Z: Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi