Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Návrh léčiv

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. RNDr. David Sýkora

Anotace

Hledání nových léčiv za pomocí znalosti biologického cíle je komplexní záležitostí. Tento předmět je zaměřen na chemickou podstatu tohoto problému.

Sylabus

1.Identifikace biologického cíle
2.Cílení léčiva na proteiny
3.Cílení léčiva na DNA
4.Další biologické cíle
5.Design léčiv: výpočetní metody.
6.Molekulární modelování, Docking
7.Návrh cytostatik podle funkce a cílové biologické struktury
8.Cytostatika
9.Návrh antivirotik
10.Antivirotika I
11.Navrh léčiv pro CNS
12.Navrh léčiv pro CVS
13.Přirodní látky jako strukturní prvky pro moderní léčiva I
14. Přirodní látky jako strukturní prvky pro moderní léčiva II

Literatura

Z: http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html
Z: http://www.alga.cz/users/tichym/AMB/12_drugdiscovery.ppt
Z: http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/DrugDevProgram08-09oneslide.pdf
D: http://mediaserver.aapspharmaceutica.com/meetings/DDS/Integration%20of%20In%20Silico%20Models%20in%20Drug%20Design.pdf
D: http://pharm.swu.ac.th/web_npec/content/JOURNAL/LectureAutoDock.pdf
D: http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/DrugDevProgram08-09oneslide.pdf

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi