Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Metrologie v chemii

Kredity 2
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednášky jsou zaměřeny na aplikace legální i praktické metrologie pro chemická měření. V obecné části se studenti se seznámí se správným používáním jednotek, důležitými částmi zákona o metrologii (kategorizace měřidel, kalibrace a ověřování, státní etalonáž) a metrologickým systémem České republiky a důležitými mezinárodními organizacemi působícími v metrologii. V části těsněji zaměřené na chemická měření se studenti seznámí s problematikou kalibrace a zajištění návaznosti chemických měření, zejména s hlavními zásadami přípravy a používání certifikovaných referenčních materiálů. Vysoká pozornost bude věnována odhadům nejistot analytických výsledků. Kromě základních statistických a metodických postupů si výpočty nejistot osvojí především řešením příkladů týkajících se nejdůležitějším analytických postupů.

Sylabus

1 Základní pojmy a definice v metrologii, veličiny a jednotky
2 Legální metrologie: zákon o metrologii
3 Legální metrologie: prováděcí vyhlášky
4 Metrologický systém ČR
5 Návaznost a kalibrace chemických měření, etalony chemických měření
6 Primární metody chemických měření
7 Certifikované referenční materiály pro chemická měření: příprava a certifikace
8 Certifikované referenční materiály pro chemická měření: použití v chemické laboratoři
9 Referenční materiály pro fyzikálně chemická měření
10 Databáze referenčních materiálů COMAR
11 Nejistoty výsledků: základy statistického přístupu
12 Nejistoty výsledků: zdroje nejistot základních operací v analytické laboratoři
13 Nejistoty výsledků: aplikace na vybrané analytické postupy I
14 Nejistoty výsledků: aplikace na vybrané analytické postupy II

Literatura

Z: Zákon 505/1990 Sb o metrologii a prováděcí vyhlášky MPO
Z: KVALIMETRIE 8 Základy metrologie v chemii, Mestek O., Suchánek M., EURACHEM-ČR Praha 1998, ISBN 80-901868-5-8.
Z: KVALIMETRIE 19. Stanovení nejistoty analytického měření, Suchánek M., Milde D. (Ed.), EURACHEM-ČR 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.
Z: KVALIMETRIE 21. Referenční materiály v chemické analýze Nastavení a používání cílové nejistoty měření, Suchánek M., Milde D. (Ed.), EURACHEM-ČR 2016, ISBN 978-80-86322-09-4.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi