Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Úvod do separačních metod pro analýzu léčiv

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. RNDr. David Sýkora
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti dostanou základní přehled o používaných separačních technikách ve sféře analýzy léčiv. Pozornost bude především věnována kapilární elektroforéze, plynové a kapalinové chromatografii.

Sylabus

1. Rozdělení separačních metod, přehled, základní pojmy.
2. Základy chromatografie.
3. Plynová chromatografie - teorie.
4. Plynová chromatografie - stacionární fáze, instrumentace.
5. Plynová chromatografie - stacionární fáze, instrumentace.
6. Plynová chromatografie - vybrané aplikace.
7. Kapalinová chromatografie - teorie.
8. Kapalinová chromatografie - separační mody, instrumentace.
9. Kapalinová chromatografie - separační mody, instrumentace.
10.Kapalinová chromatografie - vybrané aplikace.
11. Kapilární elektroforéza - teorie.
12. Kapilární elektroforéza - separační mody, instrumentace.
13. Kapilární elektroforéza - separační mody, instrumentace.
14. Kapilární elektroforéza - aplikace.

Literatura

Z Chromatography - Principles and Instrumentation, M.E. Vitha, Wiley, 2017, ISBN: 9781119270881.
Z High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.
Z Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.
Z Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi