Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Anotace

Předmět uvádí základní přehled o spektrálních metodách používaných při analýze léčiv. Věnuje se jak metodám prvkové analýzy, tak dále detekci, identifikaci a kvantifikaci aktivních složek i pomocných látek pomocí metod molekulové spektroskopie. Pozornost je věnována i jednoduchému vyhodnocení dat - z hlediska kvalitativního pomocí knihoven spekter, - z hlediska kvantitativního pomocí jednoduchých regresních modelů.

Sylabus

1. Rozdělení spektrálních metod podle principů a podle analytického využití
2. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv – rentgenová fluorescenční analýza
3. Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza
4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv – optická atomová spektroskopie
5. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv – anorganická hmotnostní spektroskopie
6. Metody molekulové spektroskopie – spektrofotometrie, luminiscenční metody
7. Identifikaci aktivních složek a pomocných látek – použití knihoven a databází spekter
8. Detekce a identifikaci aktivních složek a pomocných látek – infračervená spektrometrie
9. Detekce a identifikaci aktivních složek a pomocných látek – Ramanova spektrometrie
10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci – NIR spektrometrie
11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv
12.NMR spektrometrie při analýze roztoků
13.Kvantitativní NMR spektrometrie
14.Hmotnostní spektrometrie pro identifikaci farmaceutických látek

Literatura

Z:Moderní přístupy k farmaceutické analýze, Jiří Dohnal, Hana Brusová, Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 2010, ISBN 9788073050856
D:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308
D:Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 2nd Edition, By John Lindon, George E. Tranter, David Koppenaal, Elsevier ACADEMIC PRESS 2010, ISBN: 978-0-12-374417-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi