Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Anotace

Předmět uvádí základní přehled o metodách používaných při strukturní analýze léčiv. Věnuje se jak metodám spektrálním, tak i difraktometrickým metodám. Pozornost je věnována jak principům metod, tak i instrumentaci, ale především interpretaci experimentálních dat s ohledem na praktické farmaceutické aplikace.

Sylabus

1. Rozdělení metod strukturní analýzy
2. Retgenová difraktometrie - princip metody
3. RTG difraktometrie - instrumentace
4. Analýza a vyhodnocování difraktogramů
5. RTG difraktometrie - aplikace ve farmaceutické analýze
6. NMR spektrometrie - princip metody
7. NMR spektrometrie - analýza v roztocích
8. NMR spektrometrie - analýza v pevné fázi
9. Vibrační spektrometrie - principy
10.Infračervená spektrometrie a struktura látek
11.Ramanova spektrometrie a struktura látek
12.Infračervená a Ramanova mikrospektrometrie - mapování a zobrazování
13.Hmotnostní spektrometrie a struktura látek
14.Kombinace metod strukturní analýzy - komplexní interpretace

Literatura

Z:Moderní přístupy k farmaceutické analýze 2; Strukturní analýza léčiv, Dohnal J. a kol., Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009, ISBN: 978-80-7305-058-0.
D:NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis, Edited by: Holzgrabe, Ulrike; Wawer, Iwona; Diehl, Bernd; 2008 Elsevier, ISBN: 978-0-444-53173-5, Electronic ISBN: 978-0-0805-5819-6
D:Structure Determination of Organic Compounds - Tables of Spectral Data (3rd Edition), By: Pretsch, E., Bühlmann, P., Affolter, C.; 2000 Springer - Verlag, ISBN: 978-3-540-67815-1, Electronic ISBN: 978-1-60119-351-3
D:Crystal Structure Determination, By Massa, Werner, 2nd ed., 2004, Springer, ISBN: 978-3-540-20644-6
D:Structure Determination from Powder Diffraction Data (International Union of Crystallography Monographs on Crystallography) By W.I.F. David, K. Shankland, L.B. McCusker, and C. Bärlocher, OUP Oxford; New Ed edition Aug 2006, ISBN: 978-0199205530VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi