Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Spřažené metody pro analýzu léčiv

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.
doc. Dr. RNDr. David Sýkora
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů, výhod a nevýhod vybraných spřažených technik, zejména při analýze léčiv. Předmět se soustředí na hlubší poznání v praxi běžně používaných technik, a na seznámení s technikami méně běžnými.

Sylabus

1. Obecné principy spřažených technik, základní pojmy hmotnostní spektrometrie.
2. Iontové zdroje pro MS.
3. MS Analyzátory iontů - 1.
4. MS Analyzátory iontů - 2.
5. Detektory iontů.
6. Vakuové systémy.
7. Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií - popis techniky,vybrané aplikace.
8. Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií - základy interpretace spekter.
9. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií - popis techniky
10. Interpretace EI spekter - 1.
11. Interpretace EI spekter - 2.
12. Interpretace EI spekter - 3.
13. Technika GC x GC.
14. technika LC x LC.

Literatura

A: Holčapek M. - (Editor) - Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (HPLC/MS), Univerzita Pardubice, 2001, ISBN: 80-7194-390-8.
A: Štulík K. - (Editor), Analytické separační metody, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005, ISBN: 80-246-0852-9.
A: Gross J.H. - (Editor), Mass Spectrometry - A textbook, Springer, 2004, ISBN:3-540-40739-1.
A: Albert K. - (Editor), On-Line LC-NMR and Related Techniques, Wiley, 2002, ISBN: 978-0-471-49649-6.
A: Watson J.K.; Sparkman O.D. - (Editors), Introduction to Mass Spectrometry, Wiley, 2007, ISBN:978-0-470-51634-8.
A: Niessen, W.M.A.; Liquid Chromatography - Mass Spectrometry; Marcel Dekker, 1999, ISBN: 0-8247-1936-0.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi