Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Pokročilé separační metody analýzy léčiv

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. RNDr. David Sýkora
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti studentů v oblasti separačních technik. Bude rozšířena jak související teorie, tak popis moderní instrumentace a aplikací.

Sylabus

1. Plynová chromatografie - podrobnější teorie, van Deemterovy závislosti, apod.
2. Plynová chromatografie - nejnovější trendy.
3. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - podrobnější teorie, včetně teorie kinetických grafů.
4. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - nejnovější trendy
5. Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie.
6. Elektroforéza.
7. Kapilární elektroforéza.
8. Separace na čipech a "high-throughput" techniky.
9. Extrakce na pevné fázi - nejnovější stav techniky.
10. Separace se simulovaným pohybem stacionární fáze.
11. Superkritická fluidní chromatografie.
12. Hmotnostní spektrometrie - 1.
13. Hmotnostní spektrometrie - 2.
14. Internetové semináře jako specifický a užitečný zdroj informací, jak a kde je najít.

Literatura

D: Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.
D: Mass Spectrometry-A Textbook - kniha, J.H. Gross, 2004, Springer, ISBN: 3-540-40739-1.
D: Introduction to Modern Liquid Chromatography - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland and J.W. Dolan, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-16754-0.
D: Gas Chromatography and Mass Spectrometry-A Practical Guide - kniha, O.D. Sparkman, Z.E. Penton, and F.G. Kitson, 2011, Elsevier, ISBN:978-0-12-373628-4.
D: Practical HPLC Method Development - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J.L. Glajch; Wiley, 1997, ISBN:0-471-00703-X.
D: Chromatographic methods - kniha, A. Braithwaite, F.J. Smith; Blackie Academic & Proffessional, 1996, ISBN:0-7514-0158-7.
D: Gas Chromatography - kniha, I.A. Fowlis; ACOL, Wiley, 1995, ISBN:0-471-95467-5.
D: High Performance Liquid Chromatography - kniha, S. Lindsay; ACOL, Wiley, 1992, ISBN:0-471-93180-2.
D: Chromatography Today - kniha, C.F. Poole, S.K. Poole; Elsevier, 1991, ISBN:0-444-88492-0.
D: Chromatography (6th edition), Fundamentals and Applications of Chromatography and Related Differential Migration Methods, kniha, E. Heftmann, Part A, Elsevier, 2004, ISBN: 0-444-51107-5.
D: Modern Practice of Gas Chromatography - R.L. Grob, E.F. Barry, Wiley, 2004, ISBN: 978-0-471-22983-4.
D: HPLC for Pharmaceutical Scientists, Y.V. Kazakevich, R. LoBrutto, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-471-68162-5.
D: Analytická separace látek - kniha, J. Churáček; SNTL, 1990.
D: High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.
D: Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.
D: Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN: 978-0-470-68218-0.
D: The Troubleshooting and Maintenance Guide for Gas Chromatography - D. Rood, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-527-31373-0.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi