Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Pokročilé spektroskopické metody analýzy léčiv

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Anotace

Předmět je zaměřen na pokročilé spektroskopické metody využívané při analýze léčiv. Pojednává jednak o aktuálně využívaných spektroskopických technikách, jednak o zpracování a vyhodnocování spektroskopických dat, a to jak z pohledu detekce a identifikace látek, tak i z pohledu kvantitativní analýzy vícesložkových systémů.

Sylabus

1. Principy optické mikro- a nano- spektroskopie
2. Infračervená mikro- a nano- spektroskopie
3. Ramanova mikrospektroskopie a hrotem zesílená Ramanova spektroskopie
4. Povrchem zesílené vibrační spektroskopie a efekt plasmonové rezonance
5. Analýza vícesložkových léčiv metodami vibrační spektroskopie
6. Detekce aktivních složek a jejich metabolitů metodami optické spektroskopie
7. Tvorba knihoven spekter, elektronické databázové systémy
8. Využití multivariačních statistických metod při klasifikaci spektrálních dat
9. Využití multivariačních statistických metod při kvantitativní analýze spektrálních dat
10.Spektrometry s vláknovou optikou a in situ analýza
11.Mobilní a přenosné spektrometry
12.Analýza vícesložkových léčiv metodami NMR spektrometrie v roztoku
13.Analýza vícesložkových léčiv metodami NMR spektrometrie v pevné fázi
14.NMR spektrometrie/relaxometrie v pevné fázi v nehomogenním magnetickém poli

Literatura

Z:Moderní přístupy k farmaceutické analýze, Jiří Dohnal, Hana Brusová, Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 2010 ISBN 9788073050856
Z:Solid State Characterization of Pharmaceuticals, Editor(s): Richard A. Storey, Ingvar Ymén, Wiley, Published Online: 31 MAR 2011 08:31PM EST, Online ISBN: 9780470656792 (zakoupená e-kniha)
Z:NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis, Edited by: Holzgrabe, Ulrike; Wawer, Iwona; Diehl, Bernd; 2008 Elsevier, ISBN: 978-0-444-53173-5, Electronic ISBN: 978-0-0805-5819-6
Z:Applications of Vibrational Spectroscopy in Pharmaceutical Research and Development, Editor(s): Don E. Pivonka, John Chalmers, Peter Griffiths, Wiley 2007, ISBN: 978-0-470-87087-7
D:Chemometrics in Spectroscopy, By Howard Mark, Jerry Workman, Jr., Elsevier - ACADEMIC PRESS 2007, ISBN: 978-0-12-374024-3
D:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi