Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Senzorová analýza farmaceuticky významných látek

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na oblast chemických senzorů (především optických a elektrochemických) navržených a využívaných hlavně pro stanovení léčiv. Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o základních principech a vlastnostech senzorů, jejich návrhu, přípravě, konstrukci a použití v různých oblastech s důrazem na farmaceutický průmysl. Zároveň jsou sledovány i nové trendy ve vývoji senzorů.

Sylabus

1. Senzory: obecná definice, klasifikace, princip funkce senzorů, požadavky na vlastnosti receptoru jako senzorového elementu
2. Optické senzory: úvod, vlastnosti, upořádání, součásti optických senzorů
3. Optické senzory: evanescentní senzory, speciální vlnovodné senzory
4. Optické senzory: interferenční senzory, reflexní optické senzory, optické mřížky
5. Optické senzory: miniaturizované senzory- tapery, rezonátory, nanočástice
6. Optické senzory: zobrazovací senzory, senzorová pole, nové senzorové materiály
7. Optické senzory: rezonance povrchových plazmonů (SPR)
8. Elektrochemické senzory, iontově-selektivní elektrody
9. Elektrodová pole - elektronické nosy a jazyky
10. Analytické aplikace sebeskladných vrstev
11. Enantiomerní rozpoznávání: komplexace receptor-analyt
12. Biosenzory pro fragmenty nukleových kyselin
13. Nanotechnologie pro vývoj senzorů
14. Aplikace senzorů ve farmaceutickém průmyslu a diagnostice

Literatura

Z: Eggins B.R.: Chemical Sensors and Biosensors, Wiley, 2004. Dostupné on-line na VŚCHT
Z: Baldini F., Chester A.N., Homola J., Martelluci S.: Optical chemical sensors, Springer (2006): http://www.scribd.com/doc/38052553/Optical-Chemical-Sensors-by-Francesco-Baldini
Z: Wang J.: Analytical Electrochemistry, 3rd Ed, Wiley, 2006: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471790303;jsessionid=6F5F957F1C2E7275987138AE0932256A.d01t04
Z: http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/senzory.pdf

D: Borisov, S. M.; Wolfbeis, O. S.: Optical Biosensors, Chemical Reviews (2008), 108, 423-461. Dostupné on-line na VŚCHT
D: Comprehensive Analytical Chemistry: Electrochemical Sensor Analysis, ed. S. Alegret and A. Merkoci, Vol. 49 (2007), Elsevier. Dostupné on-line na VŚCHT
D: Bakker E., Bühlmann P., Pretsch E.: Polymer Membrane Ion-Selective Electrodes�What are the Limits?; Electroanalysis 11 (1999) 915 -933. Dostupné on-line na VŚCHT
D: Umasankar Yogeswaran and Shen-Ming Chen: A Review on the Electrochemical Sensors and Biosensors Composed of Nanowires as Sensing Material, Sensors 2008, 8(1), 290-313: http://www.mdpi.com/1424-8220/8/1/290
D: Biosensors and Chemical Sensors - Optimizing Performance Through Polymeric Materials, ed. Edelman P.G., Wang J., Vol 487 (1992), ACS. Dostupné on-line na VŚCHT
D: Biosensor Design and Application, ed. Mathewson P.R., Finley J.W., Vol 511 (1992), ACS. Dostupné on-line na VŚCHT
D: Chemical Sensors and Microinstrumentation, ed. Murray R.W., Dessy R.E., Heineman W.R., Janata J., Seitz W.R., Vol 403 (1989), ACS. Dostupné on-line na VŚCHT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi