Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Anotace

Předmět je zaměřen na zpracování a interpretaci strukturně spektroskopických dat včetně využití molekulového modelování při strukturní analýze. Další pozornost je věnována využití laboratorních informačních systémů při strukturní analýze farmaceutických látek.

Sylabus

1. RTG difraktometrie a mikrodifraktometrie - aplikace ve farmaceutické analýze
2. Pokročilé metody vyhodnocování difraktogramů
3. Vícedimenzionální NMR spektrometrie ve farmaceutické analýze
4. Kvantově chemické výpočty strukturních parametrů
5. Interpretace vibračních spekter ve farmaceutických aplikacích
6. Kvantově chemické výpočty a NMR spektrometrie
7. Strukturní modelování farmaceutických nízkomolekulárních substancí
8. Strukturní modelování farmaceutických vysokomolekulárních substancí
9. Konformační analýza a dynamika molekul
10.Spektrální zobrazování ve farmaceutické analýze
11.Automatizace strukturní analýzy ve farmacii - NMR, MS
12.Automatizace strukturní analýzy ve farmacii - optická spektroskopie
13.Laboratorní informační systémy při strukturní farmaceutické analýze
14.Laboratorní robotika ve strukturní analýze

Literatura

Z:Structure Determination of Organic Compounds - Tables of Spectral Data (3rd Edition), By: Pretsch, E., Bühlmann, P., Affolter, C.; 2000 Springer - Verlag, ISBN: 978-3-540-67815-1, Electronic ISBN: 978-1-60119-351-3
D:Jiří Fišer, Úvod do kvantové chemie, Academia 1983
D:NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis, Edited by: Holzgrabe, Ulrike; Wawer, Iwona; Diehl, Bernd; 2008 Elsevier, ISBN: 978-0-444-53173-5, Electronic ISBN: 978-0-0805-5819-6
D:Applications of Vibrational Spectroscopy in Pharmaceutical Research and Development, Editor(s): Don E. Pivonka, John Chalmers, Peter Griffiths, Wiley 2007, ISBN: 978-0-470-87087-7
D:Structure Determination from Powder Diffraction Data (International Union of Crystallography Monographs on Crystallography) By W.I.F. David, K. Shankland, L.B. McCusker, and C. Bärlocher, OUP Oxford; New Ed edition Aug 2006, ISBN: 978-0199205530
D:Crystal Structure Determination, By Massa, Werner, 2nd ed., 2004, Springer, ISBN: 978-3-540-20644-6
D:Quantum Chemistry, Second Edition, Donald A. McQuarrie, 2007 University Science Book ISBN 978-1-891389-50-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi