Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Pokročilé bioanalytické metody

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
RNDr. Jarmila Zídková, CSc.

Anotace

Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení (jednou z reagujících složek je biopolymer, proto mluvíme o biospecifitě), ale i vysokou citlivost a nízký detekční limit. Součástí jsou enzymatické metody, elektromigrační metody, proteomika, metabolomika, pokročilé genetické metody, imunochemické a další biochemické a mikrobiologické metody včetně klinické biodiagnostiky a moderního trendu individualizované terapie.

Sylabus

1. Úvod do bioanalytických metod.

2. Analýza a kvantifikace biomolekul.

3. Těžké kovy a jejich vztah ke zdraví.

4. Proteomika.

5. Metabolomika.

6. Využití hmotnostní spektrometrie v bioanalytice.

7. Chromatografie biomolekul II.

8. Principy a aplikace elektroforézy.

9. Genetické metody II.

10. Rekombinantní peptidy a proteiny.

11. Imunochemické techniky II.

12. Tkáňové kultury a průtoková cytometrie.

13. Klinická biodiagnostika, moderní individualizovaná terapie.

14. Budoucí směry bionalytických metod.

Literatura

Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1
Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2
Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8
Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418
D: Fukal L. - (Editor), Bioafinitní metody, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vydavatelství VŠCHT, 2005, ISBN: 80-7080-584-6.
D: Gault v., McClenaghan N., Understanding Bioanalytical Chemistry: Principles and Applications, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-02906-0.
D: Racek J., Klinická biochemie, Galén 2006, ISBN 80-7262-324-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi