Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Krystalové inženýrství pro farmaceutický průmysl

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
Ing. Jakub Rak

Anotace

Krystalové inženýrství je pojem zahrnující design a syntézu krystalů a další supramolekulárních konstrukcí s požadovanými vlastnostmi. Nezbytné je porozumění a využívání mezimolekulárních interakcí, pochopení, jak molekuly agregují v roztoku a jak se tyto agregáty formují do krystalů, jaký je vztah mezi strukturou molekuly a struktury krystalu, proč mají některé molekuly více než jednu krystalovou strukturu, proč některé krystalické struktury obsahují molekuly rozpouštědla.

Sylabus

1. Historický úvod.
2. Krystaly a krystalové struktury.
3. Popis krystalové struktury.
4. Analýza krystalové struktury
5. Termodynamické základy fázových přechodů a jejich aplikace při růstu krystalů.
6. Vliv krystalové struktury na strukturu molekulovou.
7. Krystalové inženýrství farmaceutických polymorfů, solí a ko-krystalů.
8. Počítačové simulace vlastností krystalů.
9. Defekty, modulované struktury a kvazi-krystaly.
10. 3D symetrie.
11. Molekulární aspekty polymorfní krystalizace.
12. Supramolekulární interakce a řízení molekulové architektury.
13. Sterická kontrola při supramolekulární agregaci.
14. zkouškový test

Literatura

Z: Scheel H.J., Fukuda T., Crystal Growth Technology, Wiley, 2004, ISBN: 978-0-471-49524-6.
D: Tilley, R.J.D., Crystals and Crystal Structures, Wiley, 2006, ISBN: 978-0-470-01820-0.
D: Tieking E.R.T., Vittal J. - (Editors), Frontiers in Crystal Engineering, Wiley, 2005, ISBN: 978-0-470-02258-0.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi