Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Prvková analýza

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na základní metody analýzy prvků na: chemickou analýzu (titrační, gravimetrické, fotometrické metody), spektroskopické metody (atomová absorpční, fluorescenční, emisní a hmotnostní spektrometrie) a elektrochemické metody (potenciometrie, voltametrie). Pozornost je věnována i přípravě vzorků pro analýzu.

Sylabus

1. Vážková analýza
2. Titrační analýza: acidimetrie a alkalimetrie, chelatometrie, argentometrie
3. Titrační analýza: oxidimetrie
4. Fotometrie
5. Atomová absorpční spektroskopie s plamenovou atomizací
6. Atomová absorpční spektroskopie s elektrotermickou atomizací
7. Atomová fluorescenční a plamenová emisní spektroskopie
8. Optická emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem
9. Hmotnostní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem
10. Speciační analýza stopových prvků
11. Potenciometrie, měření pH, iontově selektivní elektrody
12. Coulometrie
13. Voltametrie, polarografie
14. Příprava vzorků a experiment v prvkové analýze

Literatura

Z: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis
Z: Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.: Analytical chemistry

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi