Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
doc. Dr. RNDr. David Sýkora
doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Anotace

Cyklus přednášek několika přednášejících seznámí posluchače s aplikací nanotechnologií při přípravě nových farmaceutických preparátů a při jejich analýze. Pozornostje věnována především moderním nanoformulacím farmakologicky účinných látek a použití moderních metod především povrchové analýzy.

Sylabus

1.Úvod do nanotechnologií.
2. Velikost a funkce.
3. Velikost a vlastnosti.
4. Využití nanotechnologií pro farmaceutický průmysl.
5. Inovační trendy farmaceutických materiálů.
6. Porézní matrice použitelné v tkáňovém inženýrství.
7. Biologické nanostruktury.
8. Porfyrinové nanostruktury a fotosensitizované reakce.
9. Hybridní a polymerní fotoaktivní materiály.
10. Uhlíkaté nanostruktury.
11. Využití nanočástic pro cílené lékové formy.
12. Nanoonkologie.
13. Fluorescenční mikroskopie a fluorescenční korelační spektroskopie jako nástroje pro měření velikosti a pohyblivosti nanočástic.
14. Spektroskopické techniky v mikroskopii rastrovací sondou: nano-chemická analýza “in situ“.

Literatura

D: Robert A. Freitas Jr., Nanomedicine, Volume I: Basic Capabilities, Landes Bioscience,1999, ISBN: 1-57059-645-X.
D: Tuan Vo-Dinh, Nanotechnology in Biology and Medicine: Methods, Devices, and Applications, CRC Press, 2007, ISBN: 0-8493-2949-3.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi