Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální projekt - rešerže

Kredity 7
Rozsah 0 / 7 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. RNDr. David Sýkora

Anotace

Studenti vypracují rešerši na zadané tema, většinou se vztahem ke své budoucí diplomové práci a dle pokynů svého budoucího školitele.

Sylabus

Studenti samostatně zpracují rešerše na vybraná témata související s nabídkou budoucích diplomových prací. Studenti se v rámci projektu naučí pracovat s informačními databázemi a původní odbornou literaturou. Rešeršní práce budou následně využity při vypracovávání diplomové práce.

Literatura

Pro samostatné řešení projektu posluchači používají primární literaturu v rámci možností centrální knihovny VŠCHT a to jak v tištěné, tak elektronické verzi. Dále samostatně využívají další zdroje dostupné na řešitelském pracovišti.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi