Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. RNDr. David Sýkora

Anotace

Studenti většinou pracují na svých budoucích diplomových pracích a to jak teoretické části tak, a to především, praktické části pod vedením svých budoucích školitelů.

Sylabus

Studenti pod odborným vedením pracovníků ústavu řeší v průběhu celého semestru samostatná experimentální témata. Řešená témata navazují na vypracované rešerše, které studenti zpracovali v předchozím semestru. Vedoucí práce se studenty diskutuje experimentální problémy a společně navrhují jejich řešení. Pozornost je zaměřena na odzkoušení vhodných analytických metod a nalezení odpovídajících způsobů vyhodnocení naměřených dat. Nedílnou součástí výuky je vedle provedení experimentů i jejich plánování, prohloubení znalostí aplikačního software, výběr metod zpracování naměřených dat a prezentace výsledků.

Literatura

Pro samostatné řešení projektu posluchači používají primární literaturu v rámci možností centrální knihovny VŠCHT a to jak v tištěné, tak elektronické verzi. Dále samostatně využívají další zdroje dostupné na řešitelském pracovišti.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi