Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Moderní analytické metody pro nanotechnologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět bezprostředně navazuje na povinný předmět Analytická chemie I. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti instrumentálních analytických metod se zaměřením na analýzu mikrosystémů, nanosystémů a povrchu materiálů. Důraz je kladen na principy metod i na zpracování a vyhodnocení analytických informací.

Sylabus

1) Zpracování a vyhodnocování analytických dat
2) Metody strukturní analýzy I – UV-VIS, IČ
3) Metody strukturní analýzy II – Raman, NMR
4) Metody strukturní analýzy III – MS
5) Metody strukturní analýzy IV – RTG
6) Povrchové techniky I – PES, AES
7) Povrchové techniky II – SIMS, RBS, PIXE
8) Povrchové techniky III – mikroskopické techniky
9) Povrchové techniky IV – SERS, SEIRA, IRRAS
10) Charakterizace koloidních disperzí
11) Radioanalytické metody
12) Biochemická analýza
13) Chemické senzory a biosenzory

Literatura

Z:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York, ISBN: 0-8247-5359-3
D:Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar: Materials Characterization Techniques, CRC Press Boca Raton 2009, ISBN 978-1-4200-4294-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi