Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Martin Člupek, Ph.D.
doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět pro 5. semestr studia s účelem seznámit studenty s analytickými a fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nanosystémů. Jednotlivé úlohy budou zajištěny na ústavech 402, 403, 409 a 444.

Sylabus

1. Stanovení závislosti povrchového napětí vodného roztoku tenzidu na koncentraci
2. Morfologická analýza pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM)
3. Elektrostatický náboj práškových materiálů
4. Měření střední molární hmotnosti polymeru (reometr)
5. Ramanova mikrospektroskopie
6. Povrchová plasmonová rezonance
7. Reflexní spektrometrie
8. Impedanční spektroskopie
9. Elektronová mikroskopie
10. Měření hustoty práškových porézních materiálů plynovým pyknometrem

Literatura

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi