Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Metody stopové a ultrastopové analýzy

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
Mgr. Alla Sinica, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů analýzy pří stanovení stopového a ultrastopového množství analytů v matrici. Základem je získání přehledu o technikách přípravy vzorku pro danou oblast, řešení problematiky homogenity vzorku a interferenčních jevů. Studenti se seznámí s instrumentálními metodami a klasickými testy pro stopovou analýzu, a také se statistickými metodami hodnocení vhodnými pro ultrastopovou analýzu.

Sylabus

1. Stopová analýza a její význam v dnešním světě. Vymezení pojmů stopové a ultra-stopové analýzy.
2. Obtížnosti v dosažení spolehlivých výsledků při práci s malým množstvím vzorku a postupy pro její řešeni.
3. Stanovení citlivosti a meze detekce používaných metod, standardy, certifikovaný referenční materiál, chemikálie.
4. Požadavky na provoz a vybavení laboratoře pro stopovou analýzu a možnosti snížení kontaminace vzorků.
5. Odběr reprezentativního vzorku, homogenita materiálu. Kontaminace a ztráty analytu během analytického postupu.
6. Stabilita vzorku a požadavky na jeho uchovávání.
7. Příprava vzorků anorganických a organických analytů ve stopové a ultra-stopové analýze. Procesy zakoncentrování analytu. Obohacovací techniky.
8. Derivatizační postupy, radioaktivní a neradioaktivní značení a volba vhodné techniky pro stanovení mikro- a ultramikromnožstvi analytů .
9. Stanovení mikro- a ultramikromnožstvi analytů v biologických vzorcích. Fyzikální a spektrální interference a jak se s nimi vypořádat.
10. Instrumentální metody ve stopové analýze: chromatografie, spektrální metody, elektrochemické metody, radiochemické metody.
11. Klasické testy a důkazy, imunologické, enzymatické a biologické metody, použití optických a jiných senzorů
12. Analýza technických vzorků, vod, ovzduší a plynů, potravin, zemědělských vzorků, půd, fyziologických vzorků, klinická a soudní analýza.
13. Lokální analýza a analýza povrchů, stopová analýza na velké vzdálenosti.
14. Posouzení správnosti získaných výsledů stopové analýzy, chyby stanovení.

Literatura

Z: Beds P., Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, Editor(s): Prichard E., Points J., Mackay G. M., 1996, ISBN: 978-1-84755-940-1
Z: Dean J. R., Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0-470-84422-1
D: Lobinski R., Marczenko Z., Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids, Elsevier, 1996, ISBN: 978-0-444-82368-7
D: Howard A. G., Statham P. J., Inorganic Trace Analysis: Philosophy and Practice, John Wiley & Sons, 1997, ISBN: 978-0-471-97672-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi