Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Teoretické základy chemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Anotace

Předmět poskytuje základní teoretický náhled na šíři chemie jako přírodovědné a technické discipliny. Důraz je kladen na základní chemické principy, logické vazby a souvislosti. Při výkladu se vychází ze základních kapitol fyzikální chemie a poukazuje se na dopad fyzikálně chemických zákonitostí v anorganické, organické i analytické chemie stejně jako v biochemii.

Sylabus

1. Chemická terminologie, chemické discipliny
2. Stavba hmoty - atomy a molekuly
3. Stavba hmoty - nadmolekulární uspořádání
4. Stavy hmoty - pevné látky
5. Stavy hmoty - kapaliny
6. Stavy hmoty - plyny
7. Fázové přeměny, principy separace
8. Chemické reakce - chemická energetika
9. Chemické reakce - chemická kinetika
10. Chemické reakce - chemická rovnováha
11. Chemické reakce v roztocích
12. Základní pojmy - elektrochemie
13. Základní pojmy - spektroskopie
14. Základní pojmy - kvantová chemie

Literatura

Z:Rudolf Polák, Rudolf Zahradník: Obecná chemie, Academia 2000.
Z:P.Matějka, J. Sedláček, D. Havlíček: Příklady z obecné chemie (skripta), Universita Karlova (Karolinum) Praha, první vydání, ISBN 80-246-0013-7 (I. vydání 1994, II. vydání 1999, III. doplněné vydání 2009).
D:Jiří Vacík: Obecná chemie, SPN 1986
D:P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi