Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Úvod do kriminalistické odorologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Ing. Oldřich Vyhnálek, CSc.

Anotace

Úvod do kriminalistické odorologie poskytuje základy znalostí o lidském pachu, o jeho genetickém podkladu, o jeho molekulovém složeni a o čichových schopnostech psů při kriminalistické identifikaci a detekci jiných pachů (výbušniny, drogy, atp.). Přednáška je doplněna i právními aspekty kriminalistické odorologie a příklady z kriminalistické praxe.
Předmět poskytuje základní informace o využívání čichu psa lidmi. Dále je popsána anatomie a fyziologie čichu se zvláštním zřetelem ke psu domácímu. Zvláštní přednášky jsou věnovány lidskému pachu, kriminalistické odorologii, genetice čichu a centrálním olfaktorickým strukturám. Studenti jsou rovněž stručně informováni o metodách výcviku psů k pachovým pracím.

Sylabus

None

Literatura

Z: STRAUS, J., KLOUBEK, M. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 184 s., ISBN 978-80-7380-238-7.

Z: STRAUS, Jiří a kolektiv. Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 173 s., ISBN 978-80-7380-367-4.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi