Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Moderní metody chemické fyziky I

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními technikami a postupy molekulové fyziky a chemické fyziky, které jsou základní pro tvorbu experimentů v molekulární fyzikální a analytické chemii. Dvousemestrální kurs bude dělen do čtyř základních bloků: Optické metody, hmotová spektrometrie, molekulové paprsky a povrchové rastrovací techniky. Jde například o techniky tunelovací skenovací mikroskopie, mikroskopie atomových sil, iontové pasti, kvadrupólové a vícepólové analyzátory, o metody vícefotonových spektroskopií a vícenásobné rezonance, techniky molekulových paprsků, elektronové litografie, interferenční rezonátory a mnoho dalších. Popis těchto experimentálních postupů je doprovázen odpovídající teorií.

Sylabus

1. Historický úvod, přehled a vývoj používaných technik základní principy.
2. Základní teorie interakce látky s hmotou, přehled technik
3. Nekoherentní zdroje záření, charakteristiky, přehled, použití
4. Koherentní zdroje záření � lasery: Teorie a přehled instrumentace
5. Experimentální metody spektroskopie : členění a základní instrumentace
6. Speciální metody spektroskopie 1: Vysoce citlivé metody přímé absorpce, mnohoprůchodové kyvety, CRDS, CEAS
7. Speciální metody spektroskopie 2: Nepřímé a multifotonové metody, LIF, REMPI
8. Mikrovlná a THz spektroskopie - základní koncepty a instrumentace
9. Mikrovlná a THz spektroskopie � speciální techniky
10. Historický úvod a přehled metod
11. Základní typy hmotových spektrometrů a jejich použití
12. Speciální metody hmotové spektrometrie 1: SIFT-MS, iontové pasti
13. Speciální metody hmotové spektrometrie 2: elektrospray, biomolekulární aplikace
14. Speciální metody hmotové spektrometrie 3: metody ion imaging

Literatura

Z: Demtröder, W., Molecular Physics, Wiley-VCH; 1 edition (December 2, 2005), ISBN-10: 3527405666
Z: Townes Ch., Schawlow A.L., Microwave spectroscopy, Dover Publications, 2nd edition (July 17, 2012), ISBN-10: 048661798X
Z: Demtröder, W., Laser spectroscopy - experimental techniques, Springer; 4th edition (September 17, 2008), ISBN-10: 3540749527
D: G. Scoles, Atomic and Molecular Beam Methods: Volume 1, Oxford University Press, USA (November 24, 1988), ISBN-10: 0195042808
D: G. Scoles, Atomic and Molecular Beam Methods, Volume 2, vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1992.
D: H. Pauly, Atom Molecule and Cluster Beams I. Basic Theory, Production, and Detection of Thermal Energy Beams. Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Singapore, Tokyo: Springer, 2000
D: H. Pauly, Atom, Molecule, and Cluster Beams II: Cluster Beams, Fast and Slow Beams, Accessory Equipment and Applications. Springer, 2000
D: F. J. Duarte, Tunable Lasers Handbook. Academic Press, 1995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi