Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Moderní metody chemické fyziky I

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními technikami a postupy molekulové fyziky a chemické fyziky, které jsou základní pro tvorbu experimentů v molekulární fyzikální a analytické chemii. Dvousemestrální kurs bude dělen do čtyř základních bloků: Optické metody, hmotová spektrometrie, molekulové paprsky a povrchové rastrovací techniky. Jde například o techniky tunelovací skenovací mikroskopie, mikroskopie atomových sil, iontové pasti, kvadrupólové a vícepólové analyzátory, o metody vícefotonových spektroskopií a vícenásobné rezonance, techniky molekulových paprsků, elektronové litografie, interferenční rezonátory a mnoho dalších. Popis těchto experimentálních postupů je doprovázen odpovídající teorií.

Sylabus

1. Historický úvod, přehled a vývoj používaných technik základní principy.
2. Základní teorie interakce látky s hmotou, přehled technik
3. Nekoherentní zdroje záření, charakteristiky, přehled, použití
4. Koherentní zdroje záření � lasery: Teorie a přehled instrumentace
5. Experimentální metody spektroskopie : členění a základní instrumentace
6. Speciální metody spektroskopie 1: Vysoce citlivé metody přímé absorpce, mnohoprůchodové kyvety, CRDS, CEAS
7. Speciální metody spektroskopie 2: Nepřímé a multifotonové metody, LIF, REMPI
8. Mikrovlná a THz spektroskopie - základní koncepty a instrumentace
9. Mikrovlná a THz spektroskopie � speciální techniky
10. Historický úvod a přehled metod
11. Základní typy hmotových spektrometrů a jejich použití
12. Speciální metody hmotové spektrometrie 1: SIFT-MS, iontové pasti
13. Speciální metody hmotové spektrometrie 2: elektrospray, biomolekulární aplikace
14. Speciální metody hmotové spektrometrie 3: metody ion imaging

Literatura

Z: Demtröder, W., Molecular Physics, Wiley-VCH; 1 edition (December 2, 2005), ISBN-10: 3527405666
Z: Townes Ch., Schawlow A.L., Microwave spectroscopy, Dover Publications, 2nd edition (July 17, 2012), ISBN-10: 048661798X
Z: Demtröder, W., Laser spectroscopy - experimental techniques, Springer; 4th edition (September 17, 2008), ISBN-10: 3540749527
D: G. Scoles, Atomic and Molecular Beam Methods: Volume 1, Oxford University Press, USA (November 24, 1988), ISBN-10: 0195042808
D: G. Scoles, Atomic and Molecular Beam Methods, Volume 2, vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1992.
D: H. Pauly, Atom Molecule and Cluster Beams I. Basic Theory, Production, and Detection of Thermal Energy Beams. Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Singapore, Tokyo: Springer, 2000
D: H. Pauly, Atom, Molecule, and Cluster Beams II: Cluster Beams, Fast and Slow Beams, Accessory Equipment and Applications. Springer, 2000
D: F. J. Duarte, Tunable Lasers Handbook. Academic Press, 1995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi