Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Moderní metody chemické fyziky II

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.

Anotace

Pokračování předmětu, který seznamuje posluchače se základními technikami a postupy molekulové fyziky a chemické fyziky, které jsou základní pro tvorbu experimentů v molekulární fyzikální a analytické chemii. Dvousemestrální kurs bude dělen do čtyř základních bloků: Optické metody, hmotová spektrometrie, molekulové paprsky a povrchové rastrovací techniky. Jde například o techniky tunelovací skenovací mikroskopie, mikroskopie atomových sil, iontové pasti, kvadrupólové a vícepólové analyzátory, o metody vícefotonových spektroskopií a vícenásobné rezonance, techniky molekulových paprsků, elektronové litografie, interferenční rezonátory a mnoho dalších. Popis těchto experimentálních postupů je doprovázen odpovídající teorií.

Sylabus

1. Základní pojmy, historický úvod a členění
2. Teorie molekulových paprsků: termodynamický pohled, dynamika expanze, kondenzace v molekulových paprscích
3. Instrumentace molekulových paprsků, tvorba, detekce, charakterizace.
4. Spektroskopické aplikace molekulových paprsků koncepty a instrumentace
5. Spektroskopické aplikace molekulových paprsků: Konkrétní příklady.
6. Metody zkřížených paprsků
7. Fotochemické studie v molekulových paprcích
8. Studium molekuloých komplexů, klastrů a volných nanočástic v molekulových paprscích.
9. Úvod, historie a členění metod s rastrovací sondou
10. Metoda STM: teorie, instrumentace a aplikace
11. Metoda AFM
12. Optické rastrovací techniky, SOM
13. Speciální metody s rastrovací sondou: modifikace povrchů a povrchová chemie.
14. Shrnutí metod molekulové fyziky

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi