Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Moderní metody chemické fyziky II

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.

Anotace

Pokračování předmětu, který seznamuje posluchače se základními technikami a postupy molekulové fyziky a chemické fyziky, které jsou základní pro tvorbu experimentů v molekulární fyzikální a analytické chemii. Dvousemestrální kurs bude dělen do čtyř základních bloků: Optické metody, hmotová spektrometrie, molekulové paprsky a povrchové rastrovací techniky. Jde například o techniky tunelovací skenovací mikroskopie, mikroskopie atomových sil, iontové pasti, kvadrupólové a vícepólové analyzátory, o metody vícefotonových spektroskopií a vícenásobné rezonance, techniky molekulových paprsků, elektronové litografie, interferenční rezonátory a mnoho dalších. Popis těchto experimentálních postupů je doprovázen odpovídající teorií.

Sylabus

1. Základní pojmy, historický úvod a členění
2. Teorie molekulových paprsků: termodynamický pohled, dynamika expanze, kondenzace v molekulových paprscích
3. Instrumentace molekulových paprsků, tvorba, detekce, charakterizace.
4. Spektroskopické aplikace molekulových paprsků koncepty a instrumentace
5. Spektroskopické aplikace molekulových paprsků: Konkrétní příklady.
6. Metody zkřížených paprsků
7. Fotochemické studie v molekulových paprcích
8. Studium molekuloých komplexů, klastrů a volných nanočástic v molekulových paprscích.
9. Úvod, historie a členění metod s rastrovací sondou
10. Metoda STM: teorie, instrumentace a aplikace
11. Metoda AFM
12. Optické rastrovací techniky, SOM
13. Speciální metody s rastrovací sondou: modifikace povrchů a povrchová chemie.
14. Shrnutí metod molekulové fyziky

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi