Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie II

Kredity 4
Rozsah 0 / 4 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti pracují pod vedením svého školitele diplomové práce a věnují se teoretické přípravě i laboratorním experimentům.

Sylabus

1.-14. Práce na zadaném projektu pod dohledem příslušného vedoucího diplomové práce.

Literatura

Studenti si literaturu vyhledávají samostatně pro řešení daného projektu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi