Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Teorie a metody kriminalistiky

Kredity 3
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Anotace

Předmět Teorie a metody kriminalistiky je teoretický předmět s výrazným metodologickým aspektem. Studentům umožní prohloubit a rozšířit znalosti kriminalistiky získané v bakalářském studiu, vybavit absolventy širokými znalostmi teorie kriminalisticky nových metod kriminalistiky.

Sylabus

1. Kriminalistické učení o trestném činu, pachateli a oběti trestného činu
2. Teorie kriminalistických stop a identifikace
3. Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praxe
4. Kriminalisticko-technické metody fyzikálně chemického a chemického zkoumání v kriminalistice
5. Nové metody kriminalisticko technického zkoumání
6. Nové metody kriminalistické taktiky
7. Znalecké zkoumání a expertizy
8. Nové metody znaleckého zkoumání v kriminalistice
9. Aktuální problémy taktiky výslechu, fyziodetekční vyšetření
10. Informační systémy v kriminalistice
11. Metody forenzních věd
12. Moderní metody kriminalistické dokumentace
13. Metodika vyšetřování násilných trestných činů
14. Metodika vyšetřování počítačové kriminality

Literatura

Z: PORADA, V., STRAUS, J. Teorie, metodologie a pokroky v kriminalistice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013,
Z: STRAUS, J., PORADA, V. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 417 s., ISBN 978-80-7380-666-8.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi