Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemická termodynamika pro zpracování ropy

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Karel Řehák, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy chemicko-inženýrských výpočtů, demonstrovat použití některých stavových rovnic a termodynamických modelů, které jsou používány v komerčních programech. V přednáškové části jsou shrnuty (odvozeny) základní vztahy a vysvětleny postupy některých výpočtů. K tomu je využíván výpočetní software Maple. Ve výpočetní části předmětu se studenti učí aplikovat Maple software pro řešení úloh, ve kterých se obvykle uvažuje reálné chování látek. Většina příkladů je zaměřena na petrochemické aplikace.

Sylabus

1. Stavové chování čistých tekutin, kritické veličiny a jejich odhady.
2. Stavové rovnice pro reálné tekutiny. Teorém korespondujících stavů.
3. Stavové chování reálných směsí.
4. Viriální stavová rovnice, odhady viriálních koeficientů.
5. Termodynamické vlastnosti látek, výpočty tepla a práce při různých dějích.
6. Doplňkové veličiny a jejich použití.
7. Termodynamické vlastnosti složek ve směsi. Dodatkové veličiny.
8. Aktivita a aktivitní koeficienty. Termodynamické modely pro dodatkovou Gibbsovu energii.
9. Rovnováha kapalina-pára za nízkých i vysokých tlaků.
10. Rozpustnost plynů v kapalinách.
11. Rovnováha kapalina-kapalina.
12. Rovnováha kapalina-pevná fáze.
13. Chemická rovnováha v jednoduchých systémech.
14. Chemická rovnováha ve složitých systémech.

Literatura

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753
Z: Novák J., Růžička K., Chemická termodynamika I, Stavové chování a termodynamické vlastnosti reálných tekutin, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002, 8070805013
Z: Dohnal V., Novák J., Matouš J.: Chemická termodynamika II, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 1996, 8070802758
D: Riazi M.R., Characterization And Properties Of Petroleum Fractions, ASTM International, 2005, Philadelphia, 2005, 0803133618
D: Růžička V., Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 1996, 8070802561

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi