Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemická kinetika

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V návaznosti na základní kurz fyzikální chemie rozvíjí předmět oblast chemické kinetiky. Student se seznámí se základními pojmy chemické kinetiky, experimentálními metodami, metodami pro řešení rychlostních schémat a teoretickými přístupy pro odhad rychlostních parametrů chemických reakcí. Techniky chemické kinetiky budou aplikovány na řadu konrétních situací, kupř. na polymerizační reakce či katalytické děje.

Sylabus

1. Proč a nač je chemická kinetika, základní pojmy chemické kinetiky.
2. Experimentální metody chemické kinetiky (vsádkový, průtokový a trubkový, studium rychlých reakcí)
3. Kinetická analýza homogenních reakcí
4. Řešení komplexních kinetických schémat
5. Chemická kinetika a reakční mechanismus: základní principy
6. Chemická kinetika a reakční mechanismus: řetězové reakce, exploze, oscilační reakce
7. Překonáváme bariéry I.: Koncept katalýzy
8. Povrchem katalyzované reakce
9. Kinetika enzymových reakcí
10. Překonáváme bariéry II.: Reakce v roztocích (rozpouštědlo jako katalyzátor)
11. Překonáváme bariéry III.: Základy fotochemie (foton jako katalyzátor)
12. Atmosféra Země: kinetické modelování
13. Teorie chemické kinetiky: srážková teorie
14. Teorie chemické kinetiky: teorie transitního stavu, molekulová dynamika.

Literatura

Z: J. Vohlídal: Chemická kinetika. Karolinum, Praha, 2001, 8024602326.
Z: M. J. Pilling, P. W. Seakins: Reaction kinetics. Oxford science publications, Oxford, 1995, 019855527X.
D: L.Treindl: Chemická kinetika. SPN, Bratislava, 1990,8008003650.
D: J. I. Steinfeld, J. S. Francisco and W. L. Hase: Chemical kinetics and dynamics, Prentice Hall, 1998, 0137371233.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi