Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Elektrochemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V první části kurzu jsou studenti seznámeni s obecnými základy elektrochemie jakožto přístupu ke studiu redox reakcí na elektrodě z hlediska termodynamiky, kinetiky a mechanismu. Přitom jsou objasněny důležité pojmy, vztahy a souvislosti. V druhé části pak následuje přehled všech hlavních elektrochemických technik a elektroanalytických metod, vysvětlení jejich principu a popis možností jejich využití v různých oblastech chemie. Součástí je i základní kvalitativní vyhodnocení získaných dat a křivek a interpretace výsledků.

Sylabus

1. Obecný přehled procesů na elektrodě, základní pojmy.
2. Struktura dvojvrstvy, adsorpce.
3. Potenciály a termodynamika.
4. Látkový přenos, mikroelektrody, reversibilita.
5. Kinetika elektrodových reakcí.
6. Potenciostatické techniky s potenciálovým skokem.
7. Potenciostatické techniky s lineární změnou potenciálu(LSV,cyklická voltametrie).
8. Pulsní metody s analytickým využitím (NP, DPP).
9. Rozpouštěcí (stripping) analýza.
10.Galvanostatické metody.
11.Techniky využívající konvekce.
12.AC-techniky a měření faradayické impedance.
13.Metody využívající elektrolýzy objemu roztoku (coulometrie, preparativní elektrolýzy).
14.Kombinace elektrochemie s jinými metodami: elektrochemiluminiscence, sono- , foto- a spektroelektrochemie aj.

Literatura

Z: Heyrovský J., Kůta J., Základy polarografie, Nakl. Československé akademie věd, Praha, 1962
Z: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, Wiley, 1980, 9780471055426
Z: Koryta J., Dvořák J., Elektrochemie, Academia, Praha, 1983,
D: Sawyer D.T, Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995, 9780471594680
D: Wang, J.: Analytical Electrochemistry Wiley, 20069780471678793
D: Mindl, J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi