Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se zabývá stavovým chováním a termodynamickými vlastnostmi homogenních fluidních systémů. Zvýšená pozornost je věnována popisu vícesložkových soustav, ať už při popisu stavového
chování, tak i v navazující termodynamické části. Podrobně je probráno použití parciálních molárních veličin. Na závěr je pojednáno o řešení fázových rovnovah pomocí stavových rovnic.

Sylabus

1. Základy chemické termodynamiky.
2. Termodynamické vlastnosti směsí ideálních plynů. Kritický bod.
3. Mezimolekulární interakce, viriální stavová rovnice.
4. Kubické a fundamentální stavové rovnice reálných tekutin.
5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.
6. Základní přístupy při výpočtech stavového chování reálných směsí.
7. Doplňkové a reziduální vlastnosti reálných plynů, Q veličiny.
8. 1. Základy chemické termodynamiky.
2. Termodynamické vlastnosti směsí ideálních plynů. Kritický bod.
3. Mezimolekulární interakce, viriální stavová rovnice.
4. Kubické a fundamentální stavové rovnice reálných tekutin.
5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.
6. Základní přístupy při výpočtech stavového chování reálných směsí.
7. Doplňkové a reziduální vlastnosti reálných plynů, Q veličiny.
8. Termodynamické veličiny reálných tekutin.
9. Výpočet tepla a práce při různých dějích.
10. Parciální molární veličiny.
11. Fugacita a chemický potenciál.
12. Fázové rovnováhy jednosložkových systémů.
13. Řešení fázových rovnovah vícesložkových systémů pomocí stavových rovnic.
14. Stabilita systému vůči rozpadu na více fází.

Literatura

Z: Novák J., Růžička K., Chemická termodynamika I, Stavové chování a termodynamické vlastnosti reálných tekutin, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2016, ISBN 978-80-7080-948-8
https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-948-8

D: Michelsen, M.L. and J.M. Mollerup, Thermodynamic models : fundamentals & computational aspects. 2007, Holte, Denmark: Tie-Line Publications. ISBN 87-989961-3-4
D: Riazi, M.R., Characterization and properties of petroleum fractions. 2005, West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 407.0-8031-3361-8
D: Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0
D: Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi