Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie I

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Dr. Ing. Pavel Vrbka
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je určen pro studenty magisterského stupně a je zaměřen na praktickou aplikaci pokročilých metod fyzikální chemie.

Sylabus

1. Spalovací kalorimetrie s Parr 1351.
2. Měření difúzních koeficientů elektrolytů kapilární metodou.
3. Palivový článek.
4. Povrchové napětí.
5. Hustoměr A. Paar a jeho aplikace - stavové chování kapalin.
6. Kalorimetrie - diferenční skenovací kalorimetr TA Q1000.
7. Měření stavového chování ethanu a vyhodnocení doplňkových veličin.

Literatura

Z: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403019.html
D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi