Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Fyzikální chemie vodných roztoků

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Dr. Ing. Pavel Vrbka

Anotace

Předmět se věnuje detailně termodynamickému popisu chování vodných soustav a je specializovaným pohledem na problematiku fyzikální chemie roztoků a směsí. Zahrnuje stavové a termodynamické chování vody jako rozpouštědla a popisuje chování roztoků z hlediska mezimolekulárních interakcí, povahy rozpouštěné látky (ionty, nedisociované molekuly, plyny), závislost na teplotě, tlaku a koncentraci. Pozornost je věnována matematickému modelování termodynamických a zčásti i transportních vlastností vodných roztoků. V předmětu je využíváno nejnovějších poznatků z této oblasti, zdrojem informací jsou soudobé odborné publikace.Důraz je kladen na pochopení základních termodynamických principů a jejich implementaci při řešení konkrétních problému v laboratorní či technologické praxi.

Sylabus

1. Voda a vodné roztoky (výskyt, význam v život. prostředí, struktura, fyz. chem. vlastnosti).
2. Stavová a termodynamická data pro vodu.
3. Chování vody v kritické oblasti.
4. Transportní a kombinované vlastnosti vody (viskosita, tepelná vodivost, rychlost zvuku).
5. Elektrické a dielektrické vlastnosti vody (iontový součin, vodivost, dielektrická konstanta).
6. Termodynamika roztoků (koncentr. škály,stand. stavy, aktivitní a osmotické koeficienty).
7. Termodynamika roztoků (objemové a termální veličiny, experimentální techniky).
8. Interakce mezi rozpuštěnou látkou a vodou (Bornova rovnice, struktura roztoků).
9. Meziontové interakce a aktivitní koeficienty .
10. Std. tdn. vlastnosti (stand. slučovací funkce, Helgesonův model, teorie fluktuací ).
11. Rozpustnost látek ve vodě (organ. kapaliny, plyny, neelektrolyty v roztocích elektrolytů).
12. Rovnováha l-l, l-g, s-l, s-g v široké oblasti teplot a tlaků .
13. Kritické chování ve směsích a roztocích (charakter látek a tvar kritické křivky).
14. Zředěné roztoky v blízkosti kritického bodu vody .

Přednášky jsou vedeny v českém jazyce s využitím materiálů v jazyce anglickém.

Literatura

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373
Z: Franks F., Water, a Comprehensive Treatise: The physics and physical chemistry of water, (Vol. 1. Vol. 2, Vol. 3), Springer, 1995, 1975, 0306371812, 0306371820.
Z: Robinson R.A., Stokes R.H., Electrolytes solutions, Dover Publishers, 2002, 0486422259
Z: Fernandez-Prini R.J., Corti H. R., Japas M. L., High Temperature Aqueous Solutions. Thermodynamic Properties. CRC Press; 1991, 0849357608
Z: Koryta J., Dvořák J., Kavan L.: Principles of Electrochemistry, John Wiley & Sons, 1993, 471938386

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi