Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení dějů na fázových rozhraních. Studenti budou seznámeni se základy lineární nevratné termodynamiky, odvozené Saxenovy vztahy budou aplikovány na elektrokinetické jevy. Na základě bilančních rovnic bude odvozena obecná rovnice kontinuity i rovnice kontinuity složky, které budou aplikovány na difúzní děje. Obsahem přednášek budou také transportní děje v roztocích elektrolytů, membránové rovnováhy a difúze ve vícesložkových systémech, včetně metod stanovení difúzních koeficientů. Dále budou studenti seznámeni s povrchovými jevy při adsorpci a sorpci včetně metod stanovení

Sylabus

1. Bilanční rovnice.
2. Termodynamika otevřených systémů.
3. Základy nerovnovážné termodynamiky.
4. Elektrokinetické jevy.
5. Potenciál kapalinového rozhraní.
6. Membránové rovnováhy.
7. Transport vody membránou.
8. Transportní jevy.
9. Metody stanovení difúzních koeficientů.
10. Membránové separační procesy.
11. Metody stanovení transportních parametrů membrán.
12. Metody stanovení sorpce.
13. Povrchové jevy.
14. Adsorpční jevy.

Literatura

Z: Demirel Y., Nonequilibrium Thermodynamics, Elsevier 2007. 978444530790
Z. Cussler E.L., Diffusion, Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Univ. Press 1997. 521564778
Z. Henley E.J., Seader J.D., Roper D.K., Separation Process Principles, John Wiley, 2011. 9780470646113
D: Eckert E.R.G., Drake R.M, Analysis of Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill 1972. 070189250
D: Palatý Z. a kol., Membránové procesy, VŠCHT Praha 2012. 9788070808085

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi